how to design your own website

Część 1

Wiarygodność wyjaśnień firmy Impyweb

Według firmy, przyczyną znikania głosów był błąd systemu. Błąd kasował część głosów wyłącznie osobom, które przyznały taką samą  liczbę głosów różnym projektom. Na przykład przyznały kilku  projektom po 1 głosie albo przyznały dwóm projektom po 2 głosy.  Błąd dotyczył wyłącznie tych osób, które rozdzieliły swoje głosy  (1 ogólnomiejski + 5 dzielnicowych) pomiędzy projekty w układach: 
1+1+1+1+1+1, 1+1+1+1+2, 1+1+1+3, 1+1+4, 1+1+2+2, itp.
Według wyjaśnień Implyweb, błąd nie dotyczył osób które rozdzieliły przysługujące im 6 głosów w układach: 1+5, 1+2+3, itp.
Tymczasem takim osobom także ginęły głosy oddane na projekt ogólnomiejski. Analiza zapytań składanych w naszej wyszukiwarce głosów wskazuje że dotknęło to ok. 4% głosujących. Oznacza to że zniknęło ok. 2 tys. głosów więcej niż przyznała firma Implyweb.  

A oto przykłady osób, które oddały 5 głosów na jeden projekt dzielnicowy i jednocześnie głosowały na nasz projekt ogólnomiejski nr 10.

Osoby te zgłosiły zaginięcie głosu ogólnomiejskiego:

Mobirise

Osób tych nie obejmuje „dogłosowanie” planowane przez władze miasta.  

Brak takich głosów widać też w statystykach: aż 4054 osoby głosujące w tym roku na projekty dzielnicowe w układzie 5 głosów na jeden projekt lub 3 i 2 głosy na dwa projekty, nie zagłosowały na projekt ogólnomiejski.

To kilkukrotnie więcej niż w zeszłych latach.

Odsetek osób które oddały 5 głosów na jeden projekt dzielnicowy lub 3 i 2 głosy na dwa projekty dzielnicowe i nie zagłosowały na projekt ogólnomiejski: 

Mobirise

2015

takich osób było ok. 4,5% głosujących* 

Mobirise

2016

takich osób było ok. 3% głosujących*

Mobirise

2017

takich osób było aż 9% głosujących

* Zakładając proporcje sposobów dzielenia głosów dzielnicowych jak w 2017 r. i brak wpływu sposobu dzielenia głosów dzielnicowych na oddanie głosu ogólnomiejskiego.

Mieszkańcy zgłosili także liczne przypadki całkowitego zniknięcia ich głosów (co powoduje zniknięcie takiej osoby z systemu głosowania i brak możliwości udziału w „dogłosowaniu”):

Mobirise

Zgłaszano także przypadki zamiany głosów (przypisania oddanych głosów innym projektom):

Mobirise

Wiarygodność wyjaśnień Implyweb jest niska nie tylko ze względu na fakt ujawnienia kolejnych, niewyjaśnionych błędów systemu informatycznego głosowania (znikania głosów w kombinacjach innych niż wyjaśnione, całkowitego znikania głosów danej osoby, zamiany głosów między projektami).

Wiarygodność tłumaczeń firmy podważa bowiem także brak dziennika pracy systemu informatycznego (tzw. logów). Dziennik ten powinien zawierać historię wszystkich zdarzeń nietypowych, takich jak np. pojawienie się głosów „podejrzanych” i ich kasowanie przez system.

Brak dziennika systemu, monitorowanego przez administratora firmy Implyweb, jest skrajnie niewiarygodny.

Firma Implyweb pod naszym naciskiem ujawniła urywek kodu źródłowego błędu który miał odpowiadać za kasowanie głosów według podanego schematu.

Niestety jest to tylko jedna linijka kodu wyrwana z kontekstu oprogramowania, co uniemożliwia jakąkolwiek ocenę wiarygodności wyjaśnień Implyweb.

Podsumowanie części 1:

  1.  Wyjaśnienia firmy Implyweb nie obejmują wszystkich przypadków zniknięcia części głosów oddawanych przez mieszkańców.
  2. Głosy ogólnomiejskie zniknęły także prawdopodobnie około 2 tysiącom osób z grupy ponad 4 tysięcy osób nie objętych przygotowywanym obecnie „dogłosowaniem”.
  3. Zgłoszenia mieszkańców wskazuja także na częste przypadki całkowitego zniknięcia głosów danej osoby oraz zamiany głosów.
  4. Brak dziennika systemowego (tzw. logów) zdarzeń nietypowych (kasowania głosów podejrzanych) i brak jego monitorowania przez administratora Implyweb jest skrajnie niewiarygodny.
  5. Urywek kodu źródłowego błędu opublikowany przez Implyweb jest wyrwany z kontekstu, co uniemożliwia ocenę jego wiarygodności.