bootstrap template

Raport w sprawie afery zniknięcia głosów z Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku

Wstęp

Część 1: Wiarygodność wyjaśnień firmy Implyweb

Część 2: Wiarygodność wyjaśnień władz Gdańska

Część 3: Wiarygodność „dogłosowania” jako sposobu weryfikacji wyników BO

Część 4: Propozycje wyjścia z kryzysu wokół Budżetu Obywatelskiego 2018

Streszczenie Raportu

Część 4

Propozycje wyjścia z kryzysu wokół Budżetu Obywatelskiego 2018

Apelujemy do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza o uczciwe rozwiązanie kryzysu wokół BO 2018. Postulujemy: 
  • Zlecenie niezależnego audytu procedury głosowania, który wyjaśni pełne przyczyny i faktyczną skalę zniknięcia głosów.
  • Wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec urzędników, którzy są odpowiedzialni za niedostateczy nadzór nad głosowaniem BO.
  • Pozwanie firmy Implyweb przez Miasto Gdańsk o odszkodowanie za pełne skutki finansowe wadliwej obsługi informatycznej głosowania.
  • Powołanie zespołu z udziałem autorów wniosków do BO i władz, który wypracuje uczciwe metody weryfikacji wyników BO 2018 w Gdańsku.