web page creation software

Kim jesteśmy?

Jesteśmy autorami projektu ogólnomiejskiego nr 10 w Budżecie Obywatelskim 2018 w Gdańsku. Nasz projekt pod nazwą „Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w Gdańsku cz. 2” został poddany głosowaniu Gdańszczan w dniach 18 września - 2 października 2017 r.

Co zrobiliśmy?
Jako mieszkańcy składający projekt, dopełniliśmy wszystkich formalności wymaganych przez władze Gdańska w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Liczyliśmy na sprawnie przeprowadzone głosowanie a przede wszystkim na jasne, przejrzyste i uczciwe wyniki. Z kolei jako autorzy projektu, zrobiliśmy wszystko, aby w publicznej, jawnej i uczciwej kampanii promocyjnej przekonać Gdańszczan do głosowania na nasz projekt.

    • Kilkunastu naszych wolontariuszy w ciągu 2 tygodni głosowania rozdało 23 tys. ulotek.
    • O naszym projekcie pisały główne media.
    • Rozkleiliśmy 600 plakatów z 4800 zrywkami.
    • Na wydarzenia na Facebooku zapisało się ponad 5 tys. osób a zasięg informacji to 350 tys. osób
Mobirise

Jaki był tego efekt?
Raczej skromny: 4 października Prezydent Gdańska ogłasza wyniki głosowania w BO 2018, nasz projekt ogólnomiejski nr 10 dostaje zaledwie 3325 głosów i nie trafia do realizacji:
Mobirise

W głosowaniu przepada także promowany przez nas projekt dzielnicowy nr 3 z Zaspy Rozstaje autorstwa naszego kolegi:

Mobirise

Czy wszystko było jasne?

Postanowiliśmy dokładniej przyjrzeć się wynikom. Porównaliśmy statystykę tegorocznego głosowania z danymi z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Sprawdziliśmy, jak wielu z głosujących w 2015, 2016 i 2017 r. nie oddało głosu na projekt ogólnomiejski (zagłosowało wyłącznie na projekty dzielnicowe):

Mobirise

w 2015 roku
takich osób było 2010,
czyli 6% głosujących


głosujących ogółem: 33 987
liczba proj. ogólnomiejskich: 22

Mobirise

w 2016 roku
takich osób było 1424,
czyli 4% głosujących


głosujących ogółem: 36 971
liczba proj. ogólnomiejskich: 17

Mobirise

w 2017 roku
takich osób było... 10638,
czyli 24% głosujących!


głosujących ogółem: 44 655
liczba proj. ogólnomiejskich: 23

Wszystkie przedstawione dane pochodzą ze strony Urzędu Miejskiego w Gdańsku: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
Jakim cudem w tegorocznym głosowaniu Budżetu Obywatelskiego co czwarta osoba zrezygnowała z oddania głosu na projekt ogólnomiejski?
Widząc tak dziwne wyniki, 9 października występujemy do władz Gdańska o udostępnienie pełnej bazy danych nieosobowych głosów oddanych w BO 2018:
Mobirise
17 października w odpowiedzi na nasz wniosek Urząd Miejski w Gdańsku udostępnia wykaz wszystkich danych nieosobowych głosowania BO 2018. Dane (pliki excela) zostają umieszczone na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski:
Mobirise

W jaki sposób weryfikowaliśmy wyniki?

Poprosiliśmy osoby, które głosowały na nasz projekt, o dane ich głosowania (dzień i godzinę głosowania, wiek, płeć, dzielnicę, nazwy popartych projektów).

Wynik weryfikacji? Okazało się, że ok. 60% głosów oddanych na nasz projekt ogólnomiejski nr 10 zniknęło z bazy głosów Urzędu Miejskiego!

Przykładowe zniknięcie głosu poniżej. Mężczyzna lat 34 z Dolnego Wrzeszcza głosował na nasz projekt 27 września o godz. 00:02. Jak widać, głos ogólnomiejski zniknął, pozostały jego 4 głosy oddane na 2 projekty dzielnicowe:

Mobirise

Najczęściej brakuje głosu oddanego na nasz projekt ogólnomiejski nr 10, często także głosów na promowany przez nas projekt dzielnicowy nr 3 Zaspa Rozstaje. Jeśli osoba głosowała także na inne projekty dzielnicowe, te głosy widać w bazie Urzędu Miejskiego.

Najlepiej pokazuje to głosowanie jednej ze współautorek naszego projektu nr 10 - Lidii Makowskiej. Oddała ona sześć głosów: jeden na projekt ogólnomiejski nr 10 i pięć głosów na projekty dzielnicowe, z czego w bazie Urzędu Miejskiego widzimy tylko cztery głosy. Głos na projekt ogólnomiejski nr 10 i głos na projekt dzielnicowy nr 3 Zaspa Rozstaje zniknęły:

Mobirise

Sprawdź swój głos!

Przedstawione przez nas fakty wskazują, że mogło dojść do masowej manipulacji głosami mieszkańców Gdańska oddanymi w Budżecie Obywatelskim 2018.

W związku z tym stworzyliśmy wyszukiwarkę, w której każdy mieszkaniec może sprawdzić, czy jego głosy oddane w Budżecie Obywatelskim znajdują się w oficjalnych wynikach ogłoszonych przez władze Gdańska.  

Do sprawdzenia głosów namawiamy szczególnie osoby, które poparły nasz projekt ogólnomiejski nr 10 „Razem poprawmy drogi piesze i rowerowe w Gdańsku” oraz projekt dzielnicowy nr 3 na Zaspie Rozstaje „Budowa przejścia naziemnego i połączenia ścieżek rowerowych wraz z dojściem do przystanków tramwajowych na skrzyżowaniu ul. Hynka i Rzeczypospolitej” chociaż nie możemy wykluczyć, że zniknęły także głosy oddane na inne projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe. 
Czy Twoje głosy nie zniknęły, sprawdzisz pod adresem: www.bogdansk.pl.

Na koniec kilka pytań, które kierujemy publicznie wprost do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza:

  1. Jak doszło do tego, że głosy oddane przez mieszkańców nie figurują w bazie głosów Budżetu Obywatelskiego 2018 opublikowanej przez Urząd Miejski ani nie zostały uwzględnione w ogłoszonych wynikach BO?
  2. W jaki sposób Urząd Miejski zamierza zweryfikować błędne wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego 2018 w Gdańsku?
  3. Jakie osoby z władz Gdańska miały dostęp do podglądu wyników głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018 w trakcie trwania głosowania? (prosimy o imienną listę)
Panie Prezydencie, oczekujemy na wyczerpującą i jasną odpowiedź.
Mobirise

Autorzy projektu ogólnomiejskiego nr 10         
w Budżecie Obywatelskim 2018
i koordynatorzy kampanii Rowerowa Metropolia:
Roger Jackowski, Lidia Makowska, Michał Błaut